AXT9s_7JIQjV7UfXEm6G.jpg

Certyfikaty

Maty ortopedyczne MUFFIK są zgodne z unijnymi standardami oraz dyrektywami oraz posiadają atesty EN 71-1: 2014 + A1: 2018 a EN 71-2: 2011 + A1: 2014 a EN 71-3: 2019-08

Skenovat%2014.%208.%202020-2%20%28kopie%29%40AXPsBFHTIQjV7UfXsENZ.jpg